• Dom i kammarrätten nödvändig för investeringar i elnäten

  Dom i kammarrätten nödvändig för investeringar i elnäten3

  Ska kommunala elbolag styras av självkostnadsprincipen eller ska de få tjäna pengar på sina elnät. I november slog kammarrätten i Jönköping fast att de ska få tjäna pengar. En dom som är helt nödvändig om de kommunala elnätsbolagen ska klara att uppfylla framtidens investeringsbehov, menar Roger Johansson, vd för Uddevalla energi.
  – Domen är en självklarhet, allt annat hade varit obegripligt. Vi står inför gigantiska investeringsbehov och goda resultat ger möjlighet att genomföra de här investeringarna, säger han.…

  Läs mer...
 • EU:s marknadsintegrering kräver ny indelning av budområden

  EU:s marknadsintegrering kräver ny indelning av budområden0

  EU:s mål är en integrerad elmarknad, men ett av de största hindren för att nå dit är begränsningar av handelskapaciteterna mellan olika områden. EU:s lösning är regleringen CACM.
  – Ambitionen är lovande men man vågar inte kräva en effektivare budområdesindelning i Europa vilket är ett måste, säger energikonsulten Björn Hagman.…

  Läs mer...
 • Kostnaden för en bristfällig energipolitik betalas av dig

  Kostnaden för en bristfällig energipolitik betalas av dig0

  Domarna i Kammarrätten om elnätsavgifterna var förutsägbara och urholkar samtidigt förtroendet för Ei.…

  Läs mer...
 • Första nätkoden nära att antas av EU

  Första nätkoden nära att antas av EU1

  Efter att ha varit i process sedan 2011 är stunden här för EU:s nätkoder. Den första av ungefär tio koder är klar för godkännande före årsskiftet eller senast i början av nästa år.

  Konsekvenserna för Norden kommer på kort sikt inte bli så stora men på längre sikt kommer vi märka förändringarna. Den bedömningen gör Fredrik Norlund, departementssekreterare på energienheten.…

  Läs mer...
 • Energimarknadsinspektionen misstror elnätsbranschen grovt

  Energimarknadsinspektionen misstror elnätsbranschen grovt1

  Ei säger sig stå på kundernas sida, men myndigheten uttrycker sig som om elnätsföretagen, som ofta är kommunalt ägda, vore sina kunders fiender. Det är precis tvärt om, elnätsföretagens nivåer på investeringar och underhåll är för kundernas bästa och syftar till att garantera en smart och säker elförsörjning. Precis som kunderna kräver.…

  Läs mer...
 • ”Det internationella ägandet på elnätsmarknaden kommer att öka”

  ”Det internationella ägandet på elnätsmarknaden kommer att öka”1

  Göran Sörell är vd för Sundsvall elnät. Han tror att vi framför oss har en förändring av elnätsmarknaden med färre och större aktörer där utländska investerare kommer att vara ägare. Men han vill se fortsatt kommunalt ägande och önskar därför en förändring i ellagen som gör ett sådant ägande lättare.…

  Läs mer...