• ”90-talets rädsla för el som drivmedel är borta”

  ”90-talets rädsla för el som drivmedel är borta”0

  Andelen elbilar inom fordonssektorn ligger på låga nivåer, men utvecklingskurvan är tydlig. Samtidigt stärks svenskarnas syn på elen som den bästa ersättaren till diesel och bensin.
  – När de elbilarna kom på 1990-talet fanns det en rädsla kring el som drivmedel, den rädslan finns inte i dag bland användarna. I dag vet man att elen funkar lika bra som diesel och bensin, säger Martina Wikström, forskare vid KTH.…

  Läs mer...
 • Så mycket el behöver fordonsflottan 20300

  Med köpet av Saab fylls nu medierna med rapportering om elbilar. Men ett större grepp kan tillföras i bevakningen: hur stort beräknas behovet av el för Sveriges fordonsflotta 2030 vara? Second Opinion Energi har tittat på tre olika scenarior.…

  Läs mer...