• Norge har fått nog av elcertifikatsystemet

  Norge har fått nog av elcertifikatsystemet3

  ”Det gröna skiftet kan inte genomföras med röda siffror”, säger Norges energiminister Tord Lien. Någon utbyggnad av elcertifikatsystemet vill den norska regeringen inte ha, och systemet med ursprungsgarantier vill den dra sig ur.…

  READ MORE
 • Elcertifikatsystemet framstår alltmer som en tombola

  Elcertifikatsystemet framstår alltmer som en tombola2

  Vad händer i elcertifikatsystemet? Energimyndigheten har föreslagit en omfattande justering av kvotpliktskurvan från och med 2016, men säger ytterst lite om varför behovet av en stor justering uppstått och vad den kan komma att kosta elkunderna. Elcertifikatsystemet framstår allt mer som en tombola.

  READ MORE
 • Fastighetsbeskattningen motverkar elcertifikatsystemets syfte

  Fastighetsbeskattningen motverkar elcertifikatsystemets syfte0

  När taxeringsvärdet för energianläggningar beräknas, ses elcertifikaten som en del av fastigheten. Detta hotar investeringar i förnybar produktion och motverkar själva syftet med elcertifikatsystemet. Att perioden som taxeringsvärdet beräknas på är så lång som sex år förstärker dessutom de negativa effekterna.

  Svensk Energi och Svensk Fjärrvärme har därför uppmanat regeringen att skyndsamt ändra lagen om fastighetsskatt och ta initiativ till en statlig offentlig utredning med uppdraget att genomföra en översyn av fastighetsbeskattningen för energianläggningar.…

  READ MORE