• Kunderna är inte flexibla i sin elanvändning

    Kunderna är inte flexibla i sin elanvändning0

    Hur flexibla är elanvändarna i att ändra sina konsumtionsmönster? Inte alls. Det konstaterar en undersökning gjord vid Umeå universitet. Resultatet bidrar till synen på vad den så kallade efterfrågeflexibiliteten egentligen kan bidra med när utbud och efterfrågan ska matchas på elmarknaden.…

    READ MORE